V roce 2000 celosvětová organizace IFMA( International Federation of Muaythai Amateur ) vytvořila veřejný jednotný název Muaythai pro tento bojový sport tak, aby byl v souladu s jinými sporty jako judo, karate apod. a nebyl vázán na zemi vzniku (Thajsko). V Česku zastřešuje Muay thai C.M.T.A. ( Česká Muaythai Asociace ) pod kterou spadá i náš klub.

Za předchůdce thajského boxu – Muaythai můžeme považovat Muay Boran. V překladu znamená „prastarý box“ či „prastaré boxování“ a bývalo používáno, když válečník ztratil zbraň a musel se protivníkovi ubránit holýma rukama. Není překvapivé, že Muay Boran je o mnoho brutálnější a efektivnější než Muay Thai. (Dá se říci, že Muay Thai vzniklo tehdy, když byla do Muay Boranu vložena sportovní pravidla.)

 

V současné době můžeme říci, že Muaythai – thaijský box patří mezi nejtvrdší bojové sporty. Umění osmi končetin, jak je často Muaythai nazýváno povoluje údery pěstmi, lokty, koleny a různé druhy kopů.

Každý zápas by měl dle tradičních hodnot začít rituálem Wai-kru. Jedná se o jistý druh modlitby a tance, který probíhá v ringu . Bojovník dává tímto najevo respekt svým učitelům i soupeři, kterému současně ukazuje svoji sílu. Bojovník při tomto rituálu odhání zlé duchy, klaní se Buddhovi s prosbou o čestný boj a ochranu sebe i soupeře. (Wai). (Krhu) – znamená učitel. V průběhu Wai Kru hraje tradiční thajská hudba. Bojovník  má na hlavě čelenku zvanou Mong-kol a na pažích náramky zvané „prajead“. Někteří bojovníci nosí i  květinový náhrdelník. Dle tradice dostává Mong-kol boxer od trenéra poté co nabyl jisté znalosti. Mong-kol má magickou moc a neměl by být blízko podlahy, jinak by o ni přišel. Dalo by se říci, že v současné době rituál  Wai Kru vymírá neboť ji dle mého názoru zatančí cca 30 % našich amatérských bojovníků.

Wai Kru v podání fenomenálního Buakawa Banchamka

 

Pojetí tréninků Muaythai

V Thajsku je Muaythai vnímáno jako národní sport a každé dítě od útlého věku chce být šampionem, asi tak jako evropské dítě Ronaldem ve fotbalu. Thajské děti začínají s tréninkem od ranného dětství a není vyjímkou, že v 6 letech již zápasí. Většinou se jedná o děti z chudých rodin a tyto děti jsou dány  rodiči do tréninkových gymů, neboť i na dětské zápasy se vsází a mladý zápsník se tak stává zdrojem přijmů financí do rodinného rozpočtu.Ne na darmo se říká, že šampiona dělá chudoba… Thajské děti trénují a zápasí jako dospělí – bez chráničů!!! Tréninkový proces je  často dle evropského pohledu na hranici lidskosti, ale v Thaisku je to běžné. Inu, jiný kraj jiný mrav.

Zpravidla v Thajsku fungují tréninky Pondělí –  Sobota  na dvou fázovém principu, tedy ráno trénink a odpoledne trénink. Tréninková jednotka je většinou dvouhodinová. Složení tréninkové jednotky se v jednotlivých gymech liší ,ale můžeme řici, že je na stejném principu. Ranní bloky jsou zaměřeny spíše na technické a hlavně kondiční pojetí a v odpoledních trénincích nesmí chybět  sparing.

Zdroj: internet