Říjen 2009
Autor: Dalibor Lžičař
Zdroj: výpisky z přednášek Dušana Tomka, MuDr.Radomíra Růžičky

Čínská medicína, stará jako lidstvo samo, vychází ze známé filozofie jinu a jangu, což jsou dva protikladné póly, které tvoří neoddělitelný celek( jako např. nádech-výdech, teplo-zima, den-noc, muž-žena), jehož podstatou je tzv. energie čchi. Je třeba dbát na to, aby tyto principy byly v rovnováze. Pokud dochází k převaze jednoho z nich, dochází k nemoci. Čínská medicína rozeznává několik stupnů nemoci a používá několik možností, jak rovnováhy zpětně docílit, přitom se navzájem jednotlivé metody doplňují. Teorie jinu a jangu se promítá do všeho, z hlediska orgánů tradiční čínské medicíny jsou i orgány rozčleněny na jinové a jangové.
Jinové orgány jsou tzv. orgány cang čili orgány plné, což jsou játra, plíce, slezina slinivka, srdce, ledviny, perikard. Jangové orgány jsou tzv. fu čili orgány duté a patří sem žlučník, tlusté střevo, žaludek, tenké střevo, močový měchýř a trojitý ohřívač. Každý orgán má svůj meridián (většinou párový), což je dráha, kudy teče jeho energie čchi. Ke každému orgánu jsou přiřazeny elementy, roční období, počasí, nebeský směr, smysl, životní cyklus, tělní tekutina, chuť, pach, tkáń, barva, emoce, zvuk a mimo jiné také orgánová hodina čili biorytmus.
Každý orgán má v průběhu celého dne 24 hodin svá dvou hodinová minima a maxima energie, které se uplatňují zejména při vpichu jehel v akupunktuře.

Biorytmy-orgánové hodiny:

plíce 03-05hod ráno
tlusté střevo 05-07hod
žaludek 07-09hod
slezina,slinivka 09-11hod
srdce 11-13hod
tenké střevo 13-15hod
močový měchýř 15-17hod
ledviny 17-19hod
obal srdce 19-21hod
trojitý ohřívač 21-23hod
žlučník 23-01hod
játra 01-03hod

organove-hodiny