• Všeobecné rozvíjení pohybových schopností formou hry
  • Výuka základních technik thajského boxu s dodržením metodiky
  • Zlepšení fyzické kondice, koordinace, obratnosti
  • Posilování s vlastní vahou atd.

Nemějte obavu ze zranění či agrese. Ze začátku není potřeba žádné vybavení.