Od září 2018 fungujeme nově pod názvem DaliGym.
Jsme soukromá škola bojových umění se zaměřením na tradiční Taichi stylu rodiny Yang a Muay Thai (thajský box). Naším cílem je rozšiřování znalostí a touha po poznání v bojových umění ve zmíněných stylech s respektováním tradičních hodnot.
Členové naší školy by měli splňovat 3 charakteristiky:
  • Touha po poznání
    Neznamená pouze dosažení fyzického prospěchu z tréninku, ale je třeba chápat i zodpovědnost, která doprovází tyto znalosti. Touhu by měla doprovázet trpělivost, protože pochopení vnitřních informací nedochází ze dne za den.
  • Oddanost
    Úspěch v bojových uměních ze všeho nejvíce vyplývá z pravidelnosti a dlouhé doby strávené tréninkem. Podle tradičního přístupu se bojové umění nedá koupit, ale musí se splatit pílí, respektem a oddaností.
  • Disciplína
    Je třeba si vytvořit cíle a jít si za nimi od začátku do konce. Neustále rozvíjet své schopnosti a věnovat část svého času tréninku. V běžném životě  vám protivník, ať už je to člověk nebo stres, také nedá čas až si odpočinete, ale svůj úkol musíte splnit hned. Je třeba si uvědomit,  že jedna část vašeho tréninku ovlivňuje vaše vaše fyzické schopnosti a druhá polovina cvičení by měla rozvíjet i mentální stránku osobnosti.

 

Škola tradičního kung-fu Tai Ji Quan rodiny Yang

Na trénincích se učí kompletní systém Tai Ji Quan rodiny Yang. Výuka probíhá postupně tak, jak je dáno tradicí rodiny Yang a obsahuje pouze věci, které Mistr Yang Sau-chung předával svým dcerám (které od něj jediné dostaly kompletní rodinný systém) nebo svým třem žákům (Disciple) – Ip Tai-tak, Chu Gin-soon a Chu King-hung.

Výuka je založena na přímém ústním předávání mezi učitelem a žákem. Informace nenajdete v knihách ani na videokazetách, protože cílem není komerční rozšíření (a rozmělnění), ale přesná a kompletní výuka. Základem je přímá linie výuky. Informace o výuce jsou určeny jen pro vážné zájemce o tradiční systém se vším všudy. Tedy s přesnou následností jednotlivých cvičení, sestav, práce s partnerem atd. Každé další cvičení je žákovi předáváno až v okamžiku, kdy je připraven je přijmout.

Obsah výuky:

Zjemňující cvičení – cviky, které slouží k pochopení významu cvičení, k otevření meridiánů a zlepšení proudění energie
Tradiční sestava rodiny Yang (124 forem)
Tui Shou (Teui Sau) – průpravná práce rukou pro vnímání síly protivníka
Sestavy ve dvojicích
Chi Kung (Hei Gong) – cvičení pro rozvoj vnitřní energie
Aplikace pozic ze sestavy – využití pohybu ze sestav k sebeobraně
Doplňková cvičení pro rozvoj síly, výbušné energie …

Tai chi v současnosti versus tradiční Taiji Quan rodiny Yang

Tai chi je v současné době známé především jako zdravotní cvičení mající kladný vliv na lidské tělo a mysl. Převážná většina lidí v něm nachází jistý útěk od každodenních nepříjemností formu relaxu, zklidnění se… . Nejpopulárnějším stylem se stává styl Yang, který má spoustu variant provedení forem například taoistické a různé sportovní a jiné formy 24 forem, 42 forem 88 forem apod…

Je praktikováno v pomalém provedení ladných po sobě jdoucích pohybů často nazývaných jako meditace v pohybu. Ale to je jen jedna část tohoto umění. Zdá se, že opomíjen je jeho bojový aspekt.

Původní systém (systém rodiny Yang) v sobě zahrnuje i bojové aspekty, učí a rozvíjí bojové schopnosti studenta v partnerských cvičeních jako jsou např. “tlačící ruce” , aplikace vysvětlující “ladné” pohyby z forem ,sparingové rozpitvávání jednotlivých pohybů a cvičením se zbraněmi což spousta škol opomíjí. Věnuje se samozřejmě i chi-kungu čili rozvíjení energie chi a to opět se zaměřením na zdravotní i bojovou stránku.

Výuka rodinného systému je velmi detailní a precizní, často se pohyb resp. forma vylaďuje až na milimetrovou přesnost, přičemž je kladen důraz na každý detail. Výuka v naší škole probíhá přesně tak, jak se v rodině Yang učili děti od 6 roků. Adept se kromě učení pohybů postupně učí zařazovat do svého cvičení další a další principy Taiji Quan.

Instructional form (základní provedení)
Loosening (uvolnění)
Double loosening (dvojité uvolnění)
Positive line (pozitivní línie)
How to use a negative (využití negativity)
Loosen